Wczytuję mapę...

Data/Czas
06.03.2015
16:00 - 18:00

Miejsce
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

Kategorie


Głównym punktem spotkania będzie wystąpienie dr Danuty Drywy, pracownika naukowego Muzeum Stutthof w Sztutowie. Spotkanie zorganizowano w ramach obchodów 70 rocznicy wyzwolenia KL Stutthof.

70-rocznica-kl-stutthofDr Danuta Drywa pełni funkcję kierownika Działu Dokumentacyjnego Muzeum Stutthof, który gromadzi i opracowuje wszelką dokumentację byłego obozu: archiwalia, przedmioty poobozowe, zdjęcia, relacje i wspomnienia byłych więźniów oraz publikacje. Na podstawie zachowanych dokumentów opracowuje kartotekę byłych więźniów, która jest podstawą do wystawiania zaświadczeń o pobycie w obozie.

 

Obóz Stutthof założony został w chwili wybuchu II wojny światowej (2 września 1939 r.), a status „państwowego obozu koncentracyjnego” uzyskał w styczniu 1942 r.

Usytuowany niedaleko wsi Stutthof, w obrębie Wolnego Miasta Gdańska, w pierwszej fazie swojego istnienia miał odegrać szczególną rolę w realizacji rozwiązania kwestii polskiej na terenie Pomorza Gdańskiego. To tu już od pierwszych dni wojny osadzano ocalałych z pogromów, jakie dokonywały specjalne grupy operacyjne policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa Polaków i Żydów, elementów zagrażających opanowaniu przez III Rzeszę Pomorza Gdańskiego, do których zaliczano także chorych psychicznie.

W pierwszych latach istnienia obóz Stutthof był przede wszystkim miejscem internowania ludności polskiej z terytorium Gdańska i Pomorza Gdańskiego. Od 1942 r. przywożono tu transporty więźniów z różnych regionów Polski i innych okupowanych krajów europejskich oraz z innych obozów koncentracyjnych.

W ciągu ponad 5 lat działalności obozu koncentracyjnego Stutthof zarejestrowano w nim łącznie około 110 000 więźniów. Byli oni obywatelami 28 państw, zarówno europejskich, będących pod niemiecką okupacją, ale i państw neutralnych oraz Stanów Zjednoczonych.

9 V 1945 roku do obozu Stutthof wkroczyli żołnierze 48. Armii 3. Frontu Białoruskiego, którzy uwolnili grupę około 150 więźniów i więźniarek.

Zapraszamy 6 marca 2015 r. (piątek) o godz. 16.00 do czytelni głównej MBP przy ul. Grodzkiej 3 w Słupsku.

Udostępnij.