Przeglądasz: złodziej

Alarm 112
Czujny jak policjant

Wyjątkową czujnością wykazał się sierżant sztabowy Tomasz Trukszyn. Po służbie, okna mieszkania zauważył mężczyznę majstrującego przy samochodzie. Okazało się, że…