Rower i pies w pociągu nad morze

„Pies, który lubi jeździć koleją” na plażę

Przewoźnicy kolejowi sami ustalają reguły przewozu zwierząt. W przypadku psa konieczne jest posiadanie przez podróżnego aktualnego świadectwa szczepienia przeciwko wściekliźnie. Pies musi być trzymany na smyczy i mieć nałożony kaganiec. Nie dotyczy to psów przewodników, asystujących i służbowych.

Dorosły podróżny może przewieźć jednego psa w wagonie klasy 1. lub 2. we wszystkich kategoriach pociągów, jeżeli posiada ważny bilet na przewóz psa, a współpodróżni w przedziale nie zgłoszą sprzeciwu wobec przewozu ( zgody nie wymaga przewożenie psa w wagonach bezprzedziałowych PKP Intercity).

W przypadku sprzeciwu konduktor wskazuje inne miejsce w pociągu, a jeśli miejsca nie ma to podróżny z psem obowiązany jest opuścić pociąg na najbliższej stacji. Przysługuje mu następnie zwrot należności za częściowo niewykorzystany bilet na przejazd.

CZYTAJ TEŻ: Z naszego archiwum – wybrane ciekawostki i wydarzenia

W wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia można przewozić psa pod warunkiem wykupienia wszystkich miejsc w przedziale, jednak nawet wówczas pies nie może przebywać na łóżku i miejscu do leżenia.

Pies nie może być trzymany na miejscach do siedzenia, nie może też zakłócać ciszy nocnej. Podróżny odpowiada za stan sanitarny przedziału, w którym przewozi psa.

Za małe psy i inne małe zwierzęta (np. koty) umieszczone w odpowiednich pojemnikach (klatkach, pudłach, koszach itp.), przewożone w ramach bagażu podręcznego nie pobiera się żadnych opłat. W ten sam sposób mogą być przewożone wszystkie zwierzęta domowe.

W PKP Intercity opłata za przewóz psa wynosi 15,20 zł, w POLREGIO Przewozy Regionalne 4,50 zł, w SKM Trójmiasto 1 zł.

Rower w pociągu nad Bałtyk

mat. prasowe UTK

Przewóz rowerów w pociągach PKP Intercity i Polregio Przewozy Regionalne jest odpłatny i odbywa się pod nadzorem podróżnego. Bezpłatnie można przewieźć jedynie złożony rower w pokrowcu. Rowery nie mogą utrudniać podróży innym pasażerom oraz zagrażać bezpieczeństwu. W autobusach komunikacji zastępczej nie ma możliwości przewozu rowerów.

PKP Intercity umożliwia przewóz roweru tylko w wybranych pociągach. Informacje na temat możliwości przewozu roweru w danym pociągu można znaleźć w rozkładzie jazdy oraz w zestawieniach pociągów dostępnych w serwisie internetowym przewoźnika.

W pociągach TLK oraz na IC rower można przewozić w wagonie klasy 2 przystosowanym do przewozu rowerów na wyznaczonym do tego miejscu albo w pierwszym przedsionku pierwszego wagonu lub w ostatnim przedsionku ostatniego wagonu.

Kolejowe atrakcje

 

W pociągach EIC oraz EIP można przewozić rower tylko w miejscu do tego przeznaczonym. Nie ma możliwości przewozu rowerów w wagonach gastronomicznych, sypialnych czy z miejscami do leżenia.

Opłata za przewóz roweru w PKP Intercity wynosi 9,10 zł i jest niezależna od długości trasy.

W pociągach Polregio Przewozy Regionalne za przewóz roweru zapłacimy 7 zł i tu także cena biletu jest niezależna od długości trasy. Przewoźnik oferuje również bilet miesięczny sieciowy na przewóz roweru w cenie 60 zł, ważny we wszystkich pociągach Przewozów Regionalnych. Do niektórych innych biletów okresowych oferowanych przez spółkę można dokupić bilet zryczałtowany na przewóz roweru w cenie 10 zł.

Osoby podróżujące z rowerem nie mają obowiązku zgłaszania braku ważnego biletu. Odprawy tych osób w pociągach uruchamianych przez spółkę Przewozy Regionalne dokonuje się w trakcie kontroli bez pobierania opłaty za wydanie biletu w pociągu.

W elektrycznych zespołach trakcyjnych SKM Trójmiasto (ezt) przewóz rowerów jest bezpłatny i odbywa się pod nadzorem podróżnego. W spalinowych zespołach trakcyjnych SKM (szt), które z zasady kursują na liniach niezelektryfikowanych, przewóz rowerów odbywa się wyłącznie na podstawie odpłatnej rezerwacji dokonanej w kasie biletowej SKM. Dopuszcza się także możliwość zakupu biletu dla przewożonego roweru w pociągu u kierownika pociągu lub u konduktora.

OGŁOSZENIE REDAKCJI

Interesujesz się koleją: jej historią i rozwojem albo modelarstwem czy fotografią taboru? Szukamy osób, które chcą współtworzyć z nami Przy 202. Jeśli jesteś zainteresowany, napisz: redakcja@gryf24.pl.

Przy 202 – strona główna działu – powrót

Bilety i pociągi – nie przepłacaj!

Najnowsze informacje o pomorskiej kolei

Z naszego archiwum – wybrane ciekawostki i wydarzenia