Przeglądasz: Alarm 112

Alarm 112

Wyjątkową czujnością wykazał się sierżant sztabowy Tomasz Trukszyn. Po służbie, okna mieszkania zauważył mężczyznę majstrującego…