Nie żyje dr Tomasz Katafiasz. Historyk, znawca dziejów XIX wieku, miłośnik okresu napoleońskiego, Wieloletni wykładowca Akademii Pomorskiej i prezes słupskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, a także działacz Związku Harcerstwa Polskiego, w obecnej kadencji wiceprzewodniczącego j Komisji Rewizyjnej Hufca Ziemi Słupskiej ZHP. 

fot. ZHP Słupsk/ https://www.facebook.com/zhpslupsk/

 

Udostępnij.