Od jutra poważne utrudnienia w ruchu w centrum Słupska. Skrzyżowanie przy gmachu starostwa zostanie zamknięte na blisko miesiąc. Ma to związek z przebudową bulwarów nad rzeką.
Skrzyżowanie ulic Armii Krajowej i Szarych Szeregów zostanie zamknięte. Przy ulicy Armii Krajowej wyłączony z ruchu zostanie odcinek od Mostu Kowalskiego do zjazdu na posesje nr 1 i 1a, przy ulicy Szarych Szeregów zamknięty zostanie odcinek od zjazdu do Starostwa Powiatowego do ulicy Armii Krajowej. W związku z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu na całym odcinku ulicy Szarych Szeregów od ulicy Kilińskiego do zjazdu do Starostwa Powiatowego wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy w celu zapewnienia dojazdu do przyległych posesji. Na czas prowadzonych robót zostaną wyznaczone objazdy ulicami Kowalską, Stary Rynek, Grodzką, Kilińskiego i Partyzantów.
Odcinki ulic zostaną zamknięte w celu umożliwienia prowadzenia robót budowlanych związanych z kompleksową przebudową skrzyżowania. Po zakończeniu robót, co planowane jest do końca kwietnia br. ruch pojazdów zostanie przywrócony na dotychczasowych zasadach.

Udostępnij.