Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku w dniu 17.03.2021 r. zwiększył liczbę  łóżek dla chorych na Covid-19 o 5 w oddziale izolacyjnym. W dniu 25.03.2021 r. szpital powiększył liczbę łóżek dla chorych na Covid-19 o kolejne 5 na oddziale izolacyjnym.

fot. freeimages.com

Z kolei dd dnia 02.04.2021 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku został zobowiązany przez Wojewodę Pomorskiego do uruchomienia dodatkowych 20 miejsc dla chorych na Covid-19. Aby sprostać temu zdaniu trwa przebudowa oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej na potrzeby oddziału izolacyjnego. Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej zostanie przeniesiony do pomieszczeń oddziału kardiologicznego/INK/rehabilitacji kardiologicznej, które będą dzielone przez oba oddziały. Ograniczenie możliwości pracy oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej oznacza, iż wstrzymuje on, zgodnie z rekomendacją ministra zdrowia, planowe zabiegi endoprotezoplastyki. Zabiegi leczące urazy wykonywane będą w oddziale bez zmian.

Po zmianach Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku będzie posiadał łącznie 110 miejsc dla chorych na Covid-19 oraz osób podejrzanych o zachorowanie.

Udostępnij.