Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił postanowienie Ministra Edukacji Narodowej oraz postanowienie Pomorskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie negatywnej opinii w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ustce.

W uzasadnieniu sąd wskazał, iż oba postanowienia z roku 2020 zostały wydane z naruszeniem prawa. W ocenie sądu Gmina Miasto Ustka wypełniła wszystkie wymogi określone w ustawie Prawo Oświatowe. Podkreślono również, że planowana wówczas reorganizacja oraz zakładane oszczędności w wyniku racjonalnego wykorzystania bazy lokalowej SP2 i SP3 mogły podnieść jakość i poziom procesu edukacyjnego.

Obecnie oczekujemy na uprawomocnienie się wyroku. Wyrok ten nie wpływa na aktualną koncepcję usteckiej oświaty, zgodnie z którą w mieście funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Aktualnie nie ma planów kontynuowania procedury łączenia obu szkół. Na wniosek Rady Miasta Ustka powołany zostanie zespół, który będzie miał za zadanie wypracować optymalny model oświaty w Mieście oparty na trzech szkołach podstawowych. Wypracowane wnioski z pracy zespołu będą publikowane na stronie internetowej miasta – czytamy w komunikacie rzeczniczki usteckiego ratusza Elizy Mordal.

Pełna treść wyroku dostępna na stronie miasta: https://www.ustka.pl/pl/news/content/7137

 

Udostępnij.