Instytut Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku nie zwalnia tempa! Od marca w słupskiej uczelni będzie można podjąć podyplomowe studia kwalifikacyjne pn. nauczanie historii. Obecnie trwa nabór.

Instytut Historii Akademii Pomorskiej to znany ośrodek badawczy, ale także dydaktyczny. Placówka stara się od lat wzbogacać ofertę kształcenia i dostosowywać ją do potrzeb rynku pracy. Teraz wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na nauczanie historii w szkołach. Wraz z rozpoczęciem semestru letniego (od marca 2021 r.) Instytut Historii przystąpi do organizacji podyplomowych studiów kwalifikacyjnych pod nazwą nauczanie historii.

Niniejsza oferta edukacyjna adresowana jest do absolwentów studiów nauczycielskich I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, zaliczanych do dziedzin nauk humanistycznych i społecznych. Po trzech semestrach obejmujących przedmioty wdrażające w warsztat zawodowy nauczyciela historii oraz prezentujące historię Polski i dzieje powszechne po zdaniu egzaminu końcowego i obronie pracy dyplomowej, słuchacze uzyskają uprawnienia do nauczania historii jako drugiego przedmiotu)w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Zajęcia będą odbywały się w piątkowe popołudnia, soboty i niedziele. W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, ze względu na ograniczenia związane z pandemią, będą to wyłącznie spotkania online, przy użyciu m.in. platformy Google Meet. W kolejnych dwóch semestrach w formie kontaktowej odbędą się zajęcia z Dydaktyki historii, zaś pozostałe przedmioty w trybie online. Łączna opłata za całość studiów (za trzy semestry) wynosić będzie 2970 zł. Planowany początek studiów to piątek 5 marca 2021 r.

Nasz Instytut, poza wzbogacaniem oferty dla kandydatów na studia I i II stopnia, stara się również wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób, które posiadają już wykształcenie pedagogiczne. Nasza nowa propozycja skierowana jest dla osób już nauczających, które chciałyby uczyć dodatkowego przedmiotu, jakim w tym przypadku będzie historia. Pragnę podkreślić, że w naszym Instytucie mamy bardzo dobrą kadrę dydaktyczno-naukową, która profesjonalnie przygotuje słuchaczy do nauczania historii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Szczerze zachęcam do rozważenia naszej oferty– mówi Patrycja Jędrzejewska, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Historii AP, koordynatorka działań promocyjnych z ramienia IH.

Udostępnij.