Pozostałości konstrukcji obronnej przy bibliotece mogą być najstarszym lub jednym z najstarszych fragmentów murów miejskich w Słupsku. Specjalistyczne badania  potwierdziły, że drzewa użyte m.in. do ich budowy zostały ścięte w  1387 roku.

Na relikty dawnych fortyfikacji w pobliżu dzisiejszej Biblioteki miejskiej natrafiono w listopadzie ubiegłego roku podczas prac nad rewitalizacją bulwarów nad Słupią. Do budowy użyto m.in. drewna. W trakcie prac archeologicznych znaleziono drewniane słupy wbite w grunt. Pobrano próbki i poddano jest badaniom dendrochronologicznym. Wyniki są zaskakujące. Drzewa zostały ścięte w 1387 roku. Oznacza to, że mamy do  czynienia z jednym z najstarszych fragmentów miejskich umocnień.  Archeolodzy ustalili ponadto, że pierwotny mur przebiegał inaczej niż dotychczas sądzono. Umiejscowiony był bliżej rzeki.

Wyniki badań są wyjątkowo cenne i ważne. W Słupsku badania archeologiczne nad początkami miasta są bardzo rzadkie. Większość z nich prowadzona jest w ramach inwestycji prowadzonych w centrum.

Udostępnij.