Firma Europrojekt Gdańsk będzie wykonawcą studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego  z  elementami  koncepcji  programowej dla budowy obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ramach drogi krajowej 21. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą.

Obecna droga krajowa nr 21 przechodzi przez ścisłe centrum Słupska i Kobylnicy. Celem

wybudowania tej obwodnicy jest stworzenie bezpiecznego odcinka trasy, zapewniającego usprawnienie   dalekobieżnego   ruchu   drogowego,   odciążenie   Słupska   i   Kobylnicy  od uciążliwego  dla  mieszkańców  ruchu  tranzytowego,  poprawa  bezpieczeństwa  ruchu drogowego  oraz  ochrona  środowiska.

Europrojekt Gdańsk przygotuje pełną dokumentację techniczną. Gotowe opracowanie będzie w przyszłości podstawą do realizacji trasy w formule projektuj i buduj. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 2,9 mln zł. Prace nad dokumentacja maja także zawierać zbadania opinii społecznej dotyczącej przebiegu nowej trasy oraz jej funkcjonalności.

Inwestycja zaplanowana jest w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W województwie pomorskim powstanie łącznie pięć obwodnic. W całym kraju zaplanowano łącznie ponad 800 kilometrów nowych tras.

Udostępnij.