Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin podpisał umowę na zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, który będzie służył mieszkańcom jako „społeczna taksówka”. Otrzymany przez samorząd grant z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokryje 100% kosztów przedsięwzięcia, a dodatkowo umożliwi zatrudnienie kierowcy i asystenta.

Ze strony wykonawcy, umowę podpisali Jędrzej Opaliński i Angelika Opalińska, członkowie zarządu firmy Opaliński z Bolesławic, która dostarczy fabrycznie nowego dziewięcioosobowego busa. W podpisywaniu uczestniczyła także Marzena Wojnowska, zastępca skarbnika Gminy Potęgowo.

Dzięki pozyskanym środkom, bez obciążania budżetu, chociaż w pewnym zakresie rozwiązujemy lokalne problemy komunikacyjne. Dojazd do lekarza, czy urzędu będzie teraz łatwiejszy.  Cieszy mnie bardzo, że udało się w ten sposób spełnić prośby mieszkańców, którzy niestety nie mogą liczyć na transport publiczny, szczególnie jeśli zmagają się z niepełnosprawnością – mówi Dawid Litwin, wójt Gminy Potęgowo.

Pojazd wyruszy na drogi już w marcu, a projekt potrwa do września 2022 roku. W ramach otrzymanego grantu w wysokości 422 437,00 zł, zostanie także zatrudniony kierowca i asystent, który pomoże w podróży mieszkańcom oraz będzie pełnić obowiązki dyspozytora.

Pomoc skierowana będzie do osób z ograniczoną sprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidomych, słabowidzących, schorowanych i w podeszłym wieku. Po wcześniejszym umówieniu się, osoby takie będą dowożone pod wskazany adres np. do ośrodka zdrowia lub na rehabilitację. Przewóz mieszkańców odbywał się będzie w systemie „od drzwi – do drzwi”, czyli zapewniona zostanie pomoc w wydostaniu się ze zgłoszonego miejsca, dojazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego.

Osobie wymagającej wsparcia w zakresie transportu będzie mogła towarzyszyć osoba z najbliższego otoczenia (opiekun, asystent osoby niepełnosprawnej, osoba współzależna). Usługa będzie całkowicie bezpłatna dla mieszkańców gminy.

Transport będzie można zamówić dzwoniąc przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem pod dedykowany numer telefonu. Dyspozytor przyjmie zlecenie i zadysponuje busa pod wskazany adres. Zasięg dojazdów obejmie teren gminy Potęgowo, powiatu słupskiego, Słupska, powiatu lęborskiego i Lęborka. W uzasadnionych przypadkach możliwy będzie dojazd do instytucji publicznych i pomocowych poza tym obszarem.

Udostępnij.