Nowy mikrobus umożliwi dowóz osób niepełnosprawnych, przede wszystkim dzieci i młodzieży z Gminy Kobylnica do placówek edukacyjnych i wspierających ich rehabilitację w sferze ruchowej, fizycznej oraz psychicznej. Pojazd został zakupiony przy finansowym wsparci z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Mikrobus został specjalnie przystosowany na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. Celem zakupu było usunięcie przeszkód transportowych w dostępie do rehabilitacji zarówno ruchowej, społecznej jak i pedagogicznej.

Nowy pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych to Renault Traffic. Pojazd napędzany jest silnikiem diesla o mocy 125 KM. Specjalnie zaadoptowane wnętrze kabiny pozwala na przewóz wózków inwalidzkich. Ważnym elementem są również specjalnie zamontowane najazdy, dzięki którym osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim niemal samodzielnie może dostać się do wnętrza pojazdu.

Realizacja projektu podyktowana była koniecznością zapewnienia przewozu osób niepełnosprawnych przede wszystkim dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kobylnica na codzienne zajęcia do ośrodków edukacji i rehabilitacji zlokalizowanych na terenie miasta Słupska oraz do ośrodka w Damnicy – przyznaje Wójt Gminy Kobylnica Leszek Kuliński.

Koszt realizacji projektu to kwota ponad 128 tys. zł. Finansowe wsparcie uzyskane ze środków PFRON pochodzących z Programu wyrównywania różnic między regionami III w wysokości 89 792,64 zł.

Udostępnij.