Znamy nazwiska osób wyróżnionych Honorową Nagrodą pod Patronatem Burmistrza! Jacek Łepkowski został Ambasadorem Miasta Ustka 2019, a Mieczysław Nycz Ustczaninem Roku 2019.
Kapituła Honorowych Nagród, w której zasiadają przedstawiciele różnych środowisk usteckich, nominowała do ubiegania się o wyróżnienia czterech kandydatów na Ambasadora i sześciu kandydatów na Ustczanina Roku. Kandydatury zgłaszali wcześniej mieszkańcy, instytucje oraz stowarzyszenia. Wręczenia nominacji i statuetek zwycięzcom dokonali wspólnie Przewodniczący Rady Miasta Jacek Maniszewski, p.o. Burmistrza Bartosz Gwóźdź – Sproketowski oraz Przewodniczący Kapituły Honorowych Nagród Jacek Traczyk. Obie uroczystości odbyły się w środę, 16 grudnia 2020 r., w Urzędzie Miasta.
Ambasador Ustki, czyli Jacek Łepkowski ma m.in. ogromne zasługi w promowaniu sukcesów uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, poprzez działania, które realizuje jako nauczyciel i pasjonat filmu. Jest pomysłodawcą i nieprzerwanie od 17 lat organizatorem Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A, który jest wydarzeniem kulturalnym o zasięgu ogólnopolskim
To tak naprawdę praca wielu ludzi, którym muszę podziękować. To są przede wszystkim dyrekcja mojej szkoły, to jest przede wszystkim Dom Kultury w Ustce, bez którego tak naprawdę festiwal by się nie odbywał. To są nasi sponsorzy, którzy nas dofinansowują w różny sposób – mówi Jacek Łepkowski, Ambasador Ustki
Ustczanina Roku, czyli Mieczysława Nycza w Ustce przedstawiać nie trzeba nikomu. To organizator wielu inicjatyw  m.in. o charakterze turystycznym i rekreacyjnym. Choć laureat od lat działa na rzecz miasta była bardzo zaskoczony nagrodą. Jak twierdzi to ogromne wyróżnienie dla niego.
– Jest to bardzo miłe, bo rzeczywiście nominowanym się jest przez grupę ludzi, czyli nie jest to nijako z urzędu. To grupa ludzi nominuje i też grupa ludzi szacowna, bo kapituła jest dosyć szeroka i reprezentacyjna jeśli chodzi o Ustkę. To naprawdę jestem bardzo mile zaskoczony... – mówi Mieczysław Nycz, Ustczanin Roku 2019
Tytuł Ambasadora Miasta Ustka wręczany jest od 1998 roku osobom, które popularyzują Ustkę w kraju i za granicą. Natomiast wyróżnienie Ustczanin Roku wręczane jest po raz drugi – nagrodę tę zaproponował zmarły w tym roku burmistrz Jacek Graczyk.  Mogą otrzymać je osoby będące autorami wniosków, koncepcji oraz inicjatyw, które mają wpływ na rozwój miasta i aktywność jego mieszkańców. Wyróżnienia otrzymuje się za rok poprzedni i lata wcześniejsze. Ubiegłoroczni laureaci to Mirosław Wawrowski – Ambasador Miasta Ustka oraz Radosław Szreder – Ustczanin Roku.
Udostępnij.