Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu w przyszpitalnej przychodni stanie się możliwa już w przyszłym roku. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku prowadzi remont budynku przeznaczonego na stworzenie przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Szpital zaprasza do współpracy lekarzy.

Rozpoczęła się inwestycja przebudowy wraz z wyposażeniem budynku 4G Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku przy ul. Hubalczyków 1 z przeznaczeniem na przychodnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Powierzchnia użytkowa budynku po przebudowie wyniesie  313 metrów kwadratowych.. W zakresie robót budowlanych przewidziano: ocieplenie budynku, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, instalacje elektryczne i sanitarne, ścianki działowe i wyposażenie. W efekcie przebudowy powstanie: 7 gabinetów konsultacyjnych i 1 gabinet zabiegowy, rejestracja, poczekalnia, zaplecze personelu i węzły sanitarne w tym dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja budynku wewnątrz  kompleksu szpitalnego gwarantuje dobry dojazd oraz dostęp do miejsc parkingowych. Należy podkreślić, że utworzenie POZ powoduje, że zagospodarowany będzie ostatni niedokończony budynek wchodzący w skład słupskiego szpitala.

– Rozwój szpitala w celu zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców zachodniej części województwa pomorskiego dotyczy nie tylko usług medycznych o charakterze wysokospecjalistycznym, ale także świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa otwartego, czyli podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  – mówi Andrzej Sapiński, prezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. – Oczywiście, jako ośrodek w głównej mierze świadczący usługi o charakterze lecznictwa zamkniętego dotąd skupiliśmy nasze zainteresowanie na rozwoju diagnostyki i terapii stacjonarnej mogącej wykorzystywać najnowsze osiągnięcia technologii medycznych dla skutecznego leczenia oraz diagnozowania pacjentów i nie zamierzamy tego kierunku porzucać. Jednakże rozumiejąc potrzeby zdrowotne pacjentów i oczekiwania społeczne w zakresie zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych zauważamy też potrzebę ich koordynacji w dążeniu do zaoferowania świadczeniobiorcom modelu świadczenia o charakterze kompleksowym.

– Nasz szpital od kilku lat skutecznie prowadzi specjalizacje z medycyny rodzinnej dbając tym samym o zasilenie rynku pracy w wykształconych w naszym szpitalu lekarzy rodzinnych – zaznacza Anetta Barna-Feszak, wiceprezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. – Obecne posiadamy 8 miejsc specjalizacyjnych z medycyny rodzinnej, a 7 lekarzy jest obecnie trakcie odbywania specjalizacji. Powyższy stan rzeczy na pewno ułatwi nam znalezienie osób chętnych do pracy w POZ na stanowisku lekarza rodzinnego.

Termin zakończenia inwestycji POZ przewidziany jest na kwiecień 2021 r. Łączny koszt inwestycji – 2.415.000 zł.

Szpital zaprasza do współpracy lekarzy rodzinnych oraz wszystkich chcących podjąć pracę w nowym POZ.

Inwestycja POZ powstanie dzięki uzyskaniu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku pożyczki z Pomorskiego Funduszu Rozwoju.

Co to takiego pożyczka miejska? To instrument finansowy na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Może to być np. rewitalizacja dzielnicy, rozbudowa lub modernizacja obiektów kulturalnych, budowę infrastruktury transportowej czy też, jak w przypadku inwestycji w Ustce, modernizacja obiektów użyteczności publicznej. Maksymalna kwota pożyczki to nawet 25 mln zł. A spłacać ją można przez 20 lat. O udzielenie Pożyczki Miejskiej mogą wnioskować m.in. przedsiębiorstwa, podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jak również właściciele lub zarządzający nieruchomościami.

Udostępnij.