Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał po raz kolejny dodatkową kwotę w wysokości 1,8 mln zł na budowę „Transportowego węzła integracyjnego” w Ustce. Inwestycja rozpoczęła się w lipcu 2019 roku.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi Województwa, szczególnie Marszałkowi Mieczysławowi Strukowi oraz Wicemarszałkowi Leszkowi Bonna za tę decyzję. Budowa węzła to nasza priorytetowa i w zasadzie historyczna inwestycja – komentuje Bartosz Gwóźdź – Sproketowski, p.o. burmistrza Ustki.

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji realizowany jest remont i przebudowa istniejącego budynku dworca kolejowego oraz budowa dworca autobusowego (budynek wraz z zagospodarowaniem terenu). W zakres zagospodarowania terenu dworca autobusowego wchodzi budowa pętli autobusowej z trzema zadaszonymi peronami, parkingiem dla autobusów, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, miejscami postojowymi Kiss&Ride, postojem taxi, parkingiem rowerowym Bike&Ride; budowa ciągów komunikacyjnych (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe). Planowane jest także odwodnienie i oświetlenie terenu.

Na terenie węzła zamontowany zostanie automatyczny, elektroniczny system informacji dla podróżnych obejmujący informację wizualną i głosową dla ruchu kolejowego i autobusowego.
W ramach budowy węzła, w listopadzie br., rozpoczęła się  również przebudowa ulicy Portowej. Powstaną nowe ciągi komunikacyjne na odcinku od nowego dworca autobusowego do Bulwaru Portowego. Zapewnią one nie tylko sprawną komunikację z centrum miasta i portem, lecz także nowe miejsca parkingowe.

Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2021 roku.

Projekt „Budowa transportowego węzła integracyjnego w Ustce” realizowany jest w ramach osi priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport Miejski, Podziałania 9.1.2 Transport Miejski.

W wyniku powyższej decyzji dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie 24,6 mln zł i stanowić będzie 53,04 % wartości inwestycji.

Udostępnij.