Relikty  dawnej garbarni i inni niż przewidywano przebieg murów obronnych znaleźli archeolodzy w pobliżu słupskiej biblioteki. Badania maja charakter ratunkowy i związane są z rewitalizacją bulwarów nad Słupią.

W trakcie badań natrafiono na pozostałości pali, które mogły służyć jako posadowienie i wzmocnienie ówczesnej zabudowy lub średniowiecznych murów miejskich. Z odkrytego materiału zostaną pobrane próbki, które po badaniach dendrochronologicznych rzucą więcej światła na ich wiek.
W miejscu prowadzonych prac archeologicznych odkopano liczne fragmenty skór zwierzęcych. Ma to prawdopodobnie związek z tym, że znajdowała się tam garbarnia, która ze względu na uciążliwość i intensywność zapachów oraz zapotrzebowania na dużą ilość wody, ulokowana była w pobliżu rzeki na skraju ówczesnego miasta.
Prowadzone prace archeologiczne, pozwalają także ustalić dokładny przebieg murów miejskich, które jak się okazało, w miejscu wykopalisk nie przebiegały w lini prostej, a posiadały załamania, na co wskazują odkrywane pozostałości kamiennych fundamentów oraz ceglanego muru. Ciekawostką są także istniejące fragmenty późniejszego systemu kanalizacyjnego, odprowadzającego ścieki do Słupi.

Praca archeologów ma związek z prowadzoną rewitalizacją terenów nad Słupią.

Udostępnij.