Projekt budżetu miasta na rok 2021 jest już gotowy. Zgodnie z przepisami . został złożony w biurze Rady Miasta i wysłany do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku. W grudniu samorząd zaprosi mieszkańców na prezentację najważniejszych założeń projektu.

Budżet miasta na 2021 rok obejmuje zadania własne, zadania zlecone samorządowi do realizacji przez administrację rządową, przewiduje udzielenie dotacji na realizację zadań własnych gminy wykonywanych przez inne podmioty oraz pomoc finansową na zadania obce.

Dochody usteckiego budżetu na rok 2021 zaplanowano w wysokości 119 162 773 zł (rok 2020: 118 951 818), a wydatki w wysokości 125 404 043 zł (rok 2020: 132 151 525). Planowany deficyt wynosi 6 241 270,37 zł.

– Na rok 2021 zaplanowaliśmy szereg inwestycji, na poziomie ok. 46 mln zł, co stanowi 36% całkowitych wydatków miasta. Największe z nich to do dokończenie budowy węzła integracyjnego (budowa dworca PKS, przebudowa budynku dworca PKP oraz drogi dojazdowa i parkingi), budowa stadionu lekkoatletycznego na ul. Sportowej i dalsza rewaloryzacja Starej Osady Rybackiej. W nowym roku planujemy także modernizować ulice: Zieloną, Rybacką, Polną, Pogodną i Portową. Będziemy, z udziałem naszych mieszkańców, kontynuować program „Zielona Ustka” i Budżet Obywatelsk – mówi Eliza MOrdal, rzecznik Urzędu Miasta w Ustce.

Więcej szczegółów o tym, na co miasto wydaje pieniądze i skąd pochodzą środki w miejskiej kasie ustczanie mogą przeczytać na specjalnie przygotowanej stronie: ustka.budzetyjst.pl. Każdy mieszkaniec może tam także wyliczyć w jakich wysokościach i na jakie obszary wydawane są pieniądze pochodzące z jego  podatków.

Przypomnijmy także, że dla wszystkich ustczan, którzy w deklaracji PIT wskazują miejsce zamieszkania USTKA, przygotowywana jest  Ustecką Kartę Mieszkańca – system rabatów i ulg w dostępie do towarów i usług. Szczegóły już wkrótce!

Na prezentację projektu budżetu miasta 2021 r. dla mieszkańców planowana jest w grudniu. Spotkanie odbędzie się w formie online.

 

Udostępnij.