Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej odwiedzili groby bohaterów spoczywających na słupskim cmentarzu. Mundurowi posprzątali i zapalili znicze.

W tym trudnym czasie, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, żołnierze 7 PBOT z 73 batalionu lekkiej piechoty w Słupsku wcześniej niż zwykle odwiedzili groby poległych bohaterów. Płomyki pamięci zapłonęły na grobach kapitan Stefanii Aluchny ps. „Ala”, od 1939 roku działalność w szeregach Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej i Armkii Krajowej. Była kierowniczką zespołu kolporterek „Biuletynu Informacyjnego”. Od maja 1941 do 1943 r. pełniła funkcję kierowniczki Poczty Sztabu Okręgu Warszawa ZWZ-AK. W 1943 r. została mianowana szefem Wydziału V-K Komendy Okręgu. Kierowała także kancelarią Komendy Okręgu. Funkcje te pełniła również w Powstaniu Warszawskim. Po kapitulacji trafiła do niewoli niemieckiej. Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

Terytorialsi odwiedzili również grób Franciszka Szafranka, słupskiego pioniera, organizatora powojennej gospodarki i spółdzielczości oraz Honorowego Obywatela Miasta Słupska a także kapitana Stefana Dębickiego, który brał udział w realizacji planu „Burza”, odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych, zamordowanego przez UB w Słupsku w czerwcu 1946 roku.

– W tym roku ten wyjątkowy dzień 1 listopada będzie jednak inny, niż zwykle. Pandemiczna rzeczywistość ogranicza każdą sferę naszego życia i także przed żołnierzami 7 PBOT sytuacja ta stawia zupełnie nowe wyzwania. Dziś służba terytorialsów skierowana jest przede wszystkim na pomoc w walce z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. Jedno z głównych zadań to pobieranie wymazów na obecność Covid-19. W ciągu najbliższego miesiąca czynności te mają zostać całkowicie przejęte od cywilnego systemu ochrony zdrowia przez piąty rodzaj sił zbrojnych. Już teraz WOT sukcesywnie zastępuje personel medyczny w blisko 500 punktach poboru wymazów. Żołnierze wspierają też Domy Pomocy Społecznej oraz inne placówki opiekuńcze. Zakres tej pomocy jest uzależniony od bieżących potrzeb, sprowadzając się m.in. do pobierania wymazów czy wsparcia logistycznego – mówi Maciej Szalbierz z 7 PBOT.

Udostępnij.