Zmiany w organizacji ruchu od najbliższej środy w rejonie ulicy Zygmunta Augusta. Ma to związek z reontem tej ulicy. 

W celu umożliwienia prowadzenia robót budowlanych związanych z przebudową drogi zamknięty zostanie odcinek ulicy Zygmunta Augusta od ulicy Sobieskiego do zjazdu do przedszkola nr 10 i Szkoły Podstawowej STO. Dojazd do przyległych posesji będzie możliwy, choć utrudniony z uwagi na prowadzone prace, z okresowym zamknięciem drogi na czas robót wymagających całkowitego wyłączenia drogi z ruchu.

Objazdy w obu kierunkach możliwe będą w obu kierunkach ulicami Chrobrego i Banacha oraz jednokierunkowo ulicami Chodkiewicza i Żółkiewskiego. Ponadto zmianie ulegnie organizacja ruchu na drodze wewnętrznej przy budynkach Banacha 3 i Zygmunta Augusta 6: na odcinku od ulicy Zygmunta Augusta do zjazdu w kierunku ulicy Sobieskiego (przy sklepie Biedronka) zostanie utrzymany dotychczasowy kierunek jazdy, natomiast od wyjazdu z drogi przy przedszkolu  nr 10 i Szkole Podstawowej STO ruch będzie odbywał się w kierunku zjazdu w kierunku ulicy Sobieskiego (przy sklepie Biedronka).

Prace budowlane będą postępować w kierunku ulicy Chrobrego.

Udostępnij.