Oddział Położniczo-Ginekologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku wzbogacił się o nowe urządzenie: histeroskop. Ten zakup nie byłby możliwy gdyby nie pomoc finansowa Powiatu Słupskiego oraz Gminy Ustka.

Histeroskop to urządzenie służące do oglądania wnętrza macicy za pomocą kamery i światłowodu. Pozwala ono również na dokonywanie diagnostyki oraz małoinwazyjnych zabiegów operacyjnych wnętrza macicy. Zabiegi takie są stosowane głównie w profilaktyce nowotworów macicy, a także w dużej części przypadków leczenia bezpłodności. – Dzięki temu urządzeniu możemy, z dużą dokładnością, obejrzeć wnętrze macicy, pobrać wycinki, jak i również usunąć polipy, mięśniaki z wnętrza macicy – mówi Roman Łabędź, koordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. – Sprzęt taki jest nam potrzebny ponieważ liczba chorób nowotworowych nie spada, a dzięki temu mamy narzędzie do lepszej i dokładnej diagnostyki również chorób nowotworowych.

Każdego roku z histeroskopu skorzystają setki pacjentek. Techniki histeroskopowe wypierają dawno stosowaną technikę łyżeczkowania macicy, bo są bardziej dokładne, pobierany materiał biopsyjny jest celowany. – To jest przyszłość leczenia jak i diagniostyki chorób macicy. Dzięki zastosowaniu takiego sprzętu skraca się czas pobytu pacjentek w szpitalu, zapewnia się im bardziej nowoczesną diagnostykę i gwarantujemy im postępowanie lecznicze na wyższym i nowocześniejszym poziomie  – zaznacza R. Łabędź.

Dotychczas Oddział Położniczo-Ginekologiczny słupskiego szpitala miał na swoim wyposażeniu histeroskop, ale urządzenie to było starszej generacji niż to obecnie zakupione. – W tej chwili mamy dwa zestawy dość nowoczesne, które umożliwiają nam postępowanie diagnostyczne oraz terapeutyczne – podkreśla R. Łabedź. – Możemy wykonywać elektroresekcje endometrium, wycinać polipy i mięśniaki.

Zakup histeroskpu był możliwy dzięki pomocy sprawdzonych przyjaciół słupskiego szpitala: Powiatu Słupskiego oraz Gminy Ustka. Oba samorządy przeznaczyły na zakup nowego urządzenia po 35 tysięcy złotych.

źródło: szpital Słupsk

Udostępnij.