• Urząd Miasta Ustka nadal pracuje w systemie ograniczonej dostępności dla interesantów przy zaostrzonym reżimie sanitarnym. Obsługa interesantów odbywa się w wyznaczonych obszarach w godzinach od 8:00 do 13:00

1) obszar nr 1 – wejście główne od ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego do Biura Obsługi Interesantów, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych oraz kasy,

2) obszar nr 2 – wejście od ul. Słowiańskiej do Urzędu Stanu Cywilnego

przy zachowaniu bezpiecznej odległości 1,5m i minimalnym kontakcie z innymi interesantami – limit osób oczekujących w obszarze nr 1 – 6 osób, w obszarze nr 2 – 4 osoby.

 

Kasa Urzędu czynna jest:

– w poniedziałki w godz. od 9:00  do 13:00

– od wtorku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00.

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste czynne są od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00, kontakt telefoniczny: 59 8154307.

Urząd Stanu Cywilnego obsługuje interesantów w godz. od 8:00 do 13:00, wyłącznie po telefonicznym umówieniu wizyty – numer telefonu: 598154326.

Sprawy związane z CEiDG – Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, realizowane są w godz. od 8:00 do 13:00, wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty – numer telefonu 598154302.

 

Sprawy pilne, wymagające osobistej obecności w Urzędzie można załatwić przy bezwzględnym zachowaniu ścisłych wytycznych, które zapewnią bezpieczeństwo pracownikom Urzędu
i interesantom.

Pozostałe sprawy załatwiane są za pośrednictwem drogi elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP, faxem, e-mailowo, telefonicznie lub osobiście po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie.

Wszelkie pisma urzędowe można składać w Biurze Obsługi Interesantów przez operatora pocztowego lub do specjalnej skrzynki podawczej ustawionej w przedsionku wejścia głównego do Urzędu, od ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego.

Zaleca się dokonywanie płatności kartą lub przelewem bankowym.

 

Przyjęcia interesantów:

  • Burmistrz Miasta Ustka – telefonicznie w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym rozmowy. Kontakt osobisty możliwy jest tylko w sprawach naprawdę pilnych, po ustaleniu telefonicznym terminu spotkania;
  • Przewodniczący Rady Miasta Ustka – telefonicznie w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym rozmowy. Kontakt osobisty możliwy jest tylko w sprawach naprawdę pilnych, po ustaleniu telefonicznym terminu spotkania
Udostępnij.