Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku kupił separator komórkowy do wyodrębniania komórek macierzystych dla Oddziału Hematologicznego i Transplantacji Szpiku. Całkowity koszt zakupu to 300 tys. Zakup tego potrzebnego urządzenia nie byłby możliwy bez pomocy darczyńców.
Społeczna zbiórka pieniędzy na zakup separatora rozpoczęła się ponad rok temu – w kwietniu 2019 r.  przy współudziale teatru Rondo i Teatru Tańca ENZA. Akcję prowadziło Słupskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Hematologii i Transplantacji Szpiku. Dzięki zaangażowaniu uczestników, licznych słupszczan, mieszkańców okolic, a także przedstawicieli Rotary Club Koszalin i koszalinian zebrano na poczatek ok. 20 tys.
W lipcu i sierpniu 2019 r. dr Irena Moszczyńska z zespołem lekarzy zorganizowała w Ustce punkty diagnostyczne chorób skóry. Cieszyły się one ogromną popularnością i pozwoliły pozyskać kolejne fundusze.
Wsparcie tego zakupu byłoby jednak znacznie skromniejsze, gdyby nie zbiórka zorganizowana w marcu 2020 roku w czasie Charytatywnego Balu na rzecz Oddziału Hematologicznego i Transplantologii Szpiku przy wsparciu Słupskiego Oddziału Klubu Rotary. Z aukcji i wpłat uczestników zebrano 60 tys. zł, co w sumie pozwoliło Stowarzyszeniu mieć znaczący udział w zakupie separatora.
– Dziękujemy wszystkim wspierającym działalność Słupskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Hematologii i Transplantacji Szpiku – mówi Wojciech Homenda, ordynator Oddziału Hematologicznego i Transplantacji Szpiku słupskiego szpitala. –  Te dary serca, pomoc, zaangażowanie wielu rozumiejących, hojnych filantropów przyczyniły się do finalizacji tego ważnego dla pracy zespołu transplantologicznego urządzenia.  Separator komórkowy do pozyskiwania komórek macierzystych do transplantacji już jest i będzie służył wszystkim potrzebującym chorym – zaznacza W. Homenda.
Separator komórkowy jest uniwersalnym urządzeniem, niezbędnym dla prowadzenia leczenia hematologicznego. Służy między innymi do pozyskania komórek macierzystych dla przeszczepu szpiku , jak również do obniżenia komórek białaczkowych w nowotworach krwi. Dodatkowo przy pomocy tego aparatu możemy wykonać wymianę osocza, stosowaną w wielu schorzeniach o podłożu immunologicznym.
Na rzecz zakupu separatora komórkowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku Miasto Słupsk przekazało 50 tysięcy złotych. Kwotę 30 tys. zł na zakup przekazała Gmina Kobylnica. Ponadto w 60 tys. zł na ten cel dał szpitalowi Rotary Club Słupsk, a kwotę 40 tys. – Słupskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Hematologii i Transplantacji Szpiku.

Fot. Wojewódzki szpital Specjalistyczny w Słupsku

Udostępnij.