Ekologiczny ciepłociąg w gminie Potęgowo został nagrodzony, jako jedna z najlepszych inwestycji w kraju, w Ogólnopolskim Otwartym Konkursie pn. „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Wyróżnienie odebrał 23 września wójt Dawid Litwin podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagrodę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymał wykonawca inwestycji Infracorr z Gdańska oraz projektant Kazimierz Kurkowski z Grudziądza.
Ciepłociąg w gminie Potęgowo oraz jego źródła ciepła wykorzystują najnowsze rozwiązania techniczno–technologiczne. Projekt ma na celu nie tylko redukcję zanieczyszczeń do środowiska, ale również zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej do celów grzewczych. Dzięki realizacji projektu wyłączona z eksploatacji została przestarzała kotłownia w Potęgowie. W ramach inwestycji na terenie Elektrowni Biogazowej w Darżynie zainstalowano urządzenia, niezbędne do wyprowadzenia energii cieplnej do sieci oraz uruchomiono szczytowy kocioł zasilany biogazem. Powstałą sieć ciepłownicza, która zasila kilkadziesiąt węzłów cieplnych w kilkunastu budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej (m.in. Gminny Ośrodek Kultury, GOPS, Przedszkole, Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa). Łączna długość ciepłociągu to ponad pięć kilometrów.

W tegorocznej edycji Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” startowało 460 realizacji z całego kraju. Jury wizytowało 76 obiekty zakwalifikowane do finału – wśród nich inwestycję w Potęgowie. Nagrody przyznano w 12 kategoriach „Modernizacja Roku” oraz czterech kategoriach „Budowa XXI w.”.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie przedsięwzięć budowlanych „modernizacji” oraz „nowych obiektów” wyróżniających się szczególnymi walorami. Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy, rewitalizacji terenów, rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego i Targi Pomorskie Sp. z o.o.

Udostępnij.