Szykuje się rewolucja w słupskim szpitalu. Pacjenci będą kompelskowo przygotowywani do planowanych zabiegów. Jako pierwszy prehabilitację wprowadza Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej dla pacjentów bariatycznych.

Prehabilitacja jest to cały zespół działań, które mają przygotować pacjenta do leczenia operacyjnego. Łączy w sobie elementy edukacji, przygotowania fizycznego, psychologicznego oraz dietetycznego. Jej założeniem jest rozpoczęcie procesu leczniczego już na pierwszej wizycie w poradni chirurgicznej. Jako pierwszy w słupskiej placówce wprowadzi ja oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

Najnowsze trendy w medycynie wskazują na to, że prehabilitacja coraz bardziej będzie rozwijała się w polskich szpitalach. Dlatego słupski szpital chce w przyszłości wprowadzić ją jako standard do głównych procedur operacyjnych w całej placówce.

Celem promocji i szerokiego udostępnienia informacji o Prehabilitacji, lekarze z Ośrodka Koordynowanej Opieki Bariatrycznej słupskiego szpitala przygotowali specjalny poradnik, w którym przedstawiony jest Program Prehabilitacji. Poradnik dostępny jest za darmo w wersji papierowej w poradniach przygotowujących chorych do leczenia bariatrycznego oraz w wersji online na stronie www.szpital.slupsk.pl/prehabilitacja.

Udostępnij.