Kolejne pieniądze w ramach rekompensat za tarczę antyrakietowa trafią do słupskich samorządów. Tym razem dotację otrzymała gmina Słupsk.

To już olejna transza pieniędzy rządowych, które trafia do samorządów ziemi słupskiej. W tym roku przekazano pierwsze kwoty dla powiatu słupskiego, gmin i miasta Słupsk. Teraz dotację w kwocie trzech milionów otrzyma gmina Słupska. W ramach rządowego programu rozwoju regionu słupskiego z tytułu funkcjonowania tarczy antyrakietowej finansowanego z budżetu państwa przewidziane są środki finansowe w wysokości około 115 mln złotych. W sumie, z podpisanych w tym roku umów z tego tytułu, do regionu trafiło już ponad 17 mln złotych. Tak duże dofinansowanie przyczyni się z pewnością do poprawy infrastruktury drogowej w regionie ale i wesprze lokalny sport. Program rekompensat za tarcze antyrakietową realizowany będzie w latach 2020-2024.

Bardzo się cieszę, że nasz region może liczyć na wsparcie rządu. Jestem przekonany, że środki
z programu rekompensat będą miały znaczący wpływ na rozwój ziemi słupskiej. To już kolejne rządowe pieniądze dla regionu. Tym razem to łącznie ponad 3 mln zł, dzięki którym poprawi się stan dróg
i infrastruktury sportowej 
– powiedział Piotr Müller.

Gmina Słupsk jest jednym z najważniejszych beneficjentów rządowego programu. Na jej terenie znajduje się bowiem amerykańska baza. Za otrzymane obecnie pieniądze wyremontowane zostaną m. in. drogi w Siemienicach i Głobinie, powstanie także boisko wielofunkcyjne w Krępie Słupskiej. – Wszystkie inwestycje ukończymy jeszcze w tym roku. Wszystkie są już rozpoczęte – mówi Barbara Dykier, wójt gminy Słupsk.

W ramach programu rekompensaty za budowę tarczy antyrakietowej do samorządów z terenu powiatu i miasta Słupska trafi łącznie 115 milionów złotych. Program rozłożony jest na kilka lat. Pieniądze dla beneficjentów przekazywane są transzami.

Natomiast z rezerwy rządowej dotacje na remont Zespołu Szkolno-Przedszkolnego otrzyma gmina Smołdzino. Inwestycja zakłada gruntowną modernizację m.in. kotłowni i łazienek. Oprócz estetycznego wyglądu i komfortu, przyczyni się to do zabezpieczenia termicznego budynku.Dotacja wynosi 300 tys. zł.  

Udostępnij.