W Parku Krajobrazowym Dolina Słupi zinwentaryzowano gniazda bocianów. Można śmiało powiedzieć, że populacja tych ptaków na terenie parku nie zmalała w stosunku do ubiegłego roku. 

Łącznie skontrolowaliśmy 37 gniazd na terenie Parku i w pobliżu  jego granic. W czasie kontroli stwierdzono,  że  zasiedlonych zostało, podobnie jak w ubiegłym roku, 19 gniazd. Z sukcesem lęgowym było ich 13 – o jedno więcej niż w 2019 r., co z kolei dało wynik 28 młodych bocianów, czyli o dwa więcej niż w roku poprzednim. Tradycyjnie miejsca lokalizacji gniazd stanowią słupy energetyczne, dachy budynków, pojedyncze drzewa  kominy przemysłowe oraz sztuczne platformy – czytamy w komunikacie parku. .

Zajęcie gniazd wygląda podobnie jak w latach ubiegłych, natomiast najwięcej młodych, bo 4 sztuki, liczyło gniazdo w Kruszynie.

Smutną ciekawostką jest utrata lęgu w Osiekach Bytowskich z powodu śmierci jednego z bocianów. Tam, po dwuletniej przerwie w sukcesach lęgowych, w 2019 roku miały trzy młode.

Źródło Dolina Słupi

 

 

Udostępnij.