Historia od ponad 50 lat jest wizytówka słupskiej uczelni, czyli od początku jej istnienia. To doskonałe miejsce do pogłębienia wiedzy dla miłośników Pomorza i nie tylko. Własnie trwa nabór na studia.
Instytut Historii jest jedną z jednostek dydaktycznych, wchodzących w skład Akademii Pomorskiej w Słupsku. Kształci na studiach o profilu akademickim. Studenci mają możliwość uzyskania pełnego trójstopniowego wykształcenia (licencjat, magisterium, doktorat). Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
Instytut Historii jest miejscem, gdzie można zdobyć wykształcenie pod okiem najlepszych w swojej dziedzinie specjalistów. Pracownicy Instytutu są cenionymi i uznanymi naukowcami w świecie naukowym. Otrzymali prestiżowe granty, stypendia oraz nagrody naukowe (m.in. z Harvard University, Nagroda im. H. Wereszyckiego i W. Felczaka, doktoraty honoris causa) przyznane przez polskie, amerykańskie, kanadyjskie i ukraińskie instytucje naukowe. Publikują w najlepszych światowych wydawnictwach (np. Harvard University Press).
Kierunek HISTORIA prowadzony na słupskiej uczelni od kilku lat znajduje się w ścisłej czołówce. W roku 2019 zajął I miejsce! W Rankingu Perspektyw w kategorii „Ekonomiczne Losy Absolwentów (ELA)”. Oznacza to, że absolwenci HISTORII w Akademii Pomorskiej w Słupsku w porównaniu z absolwentami wszystkich innych uczelni, radzą sobie najlepiej na rynku pracy. Wysoko klasyfikujemy się także m. in. pod względem umiędzynarodowienia wśród studentów oraz dostępności kadry wysokokwalifikowanej dla studentów.
Przy Instytucie Historii działa Koło Naukowe Historyków, które jest najbardziej aktywnie działającym kołem naukowym w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Studenci i doktoranci odnoszą wiele sukcesów naukowych oraz popularyzatorskich (m. in. Nagroda Naukowa Stowarzyszenia Archiwistów Polskich im. Z. Pustuły, finał Konkursu Stowarzyszenia Czerwonej Róży, Konkursu StRuNa).
Ponadto Instytut Historii jest inicjatorem wielu imprez naukowych i popularyzatorskich. Słupski Festiwal Historyczny oraz Noc Kolekcjonerów są wydarzeniami, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez Województwa Pomorskiego.
Instytut Historii tworzą przede wszystkim jego pracownicy, którzy są nie tylko znanymi w Polsce i na świecie naukowcami, ale także wspaniałymi ludźmi. Wszystkie te czynniki przekładają się na przyjazną atmosferę panującą w Instytucie. A wszyscy doskonale wiemy, że właśnie atmosfera, czy to w pracy czy podczas zajęć, ma ogromne znaczenie dla naszego rozwoju, a studia w naszym Instytucie stwarzają naprawdę ogromne możliwości. Zachęcam do studiowania HISTORII w Słupsku, a w razie potrzeby zapraszam do kontaktu. Chętnie odpowiem na pytania oraz rozwieję wszelkie wątpliwości – mówi Patrycja Jędrzejewska, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Historii AP, koordynatorka działań promocyjnych z ramienia IH.
W roku akademickim 2020/2021 Instytut Historii proponuje następującą ofertę kształcenia:
HISTORIA (studia I stopnia-licencjackie)
Ścieżki kształcenia:
• Amerykanistyka
• Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie
• Historia chrześcijaństwa
• Historia nauczycielska
• Historia regionalna
• Promocja dziedzictwa kulturowego
• Wojskoznawstwo

HISTORIA (studia II stopnia-magisterskie)
Ścieżki kształcenia:
• Archiwistyka z pomorzoznawstwem
• Historia nauczycielska
• Historia chrześcijaństwa
• Historia regionalna
• Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze

HISTORIA (studia III stopnia-Szkoła Doktorska)

Zachęcamy do kontaktu:
INSTYTUT HISTORII
Dane teleadresowe:
ul. Arciszewskiego 22a
76-200 Słupsk
tel.: 59 84 05 324
e-mail: ih@apsl.edu.pl/ patrycjajedrzejewska@apsl.edu.pl
Strona internetowa: https://ih.apsl.edu.pl/instytut-historii/aktualnosci
Facebook: https://www.facebook.com/InstytutHistoriiAP/
Instagram: https://www.instagram.com/instytuthistorii_ap/

Udostępnij.