Ogłoszony został przetarg na przebudowę ulicy Zygmunta Augusta. To jedna z najbardziej zniszczonych słupskich ulic. Prac na ulicach w mieście będzie jednak więcej.

Inwestycja związana z modernizacją ulicy Zygmunta Augusta obejmować będzie kompleksową przebudowę ulicy na całej długości. Zgodnie z planem otwarcie ofert przetargowych nastąpi 31 lipca. Termin zakończenia przebudowy planowany jest do 31 października 2021 roku.
Podpisana za to została umowa na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi rowerowej i chodnika przy al. 3 Maja wraz z rozbudową odcinka drogi rowerowej na skrzyżowaniu ulic Pileckiego i 3 Maja oraz wymianą wiaty przystankowej obok Emceku. Ponadto na przy drodze rowerowej pomiędzy ulicami Chrobrego i Pileckiego powstanie stacyjka rowerowa, która pozwoli na odpoczynek rowerzystom poruszającym się w kierunku międzynarodowej trasy rowerowej R-10. Zgodnie z umową prace zakończą się w terminie 150 dni od podpisania umowy.

Podpisane także zostały umowy na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę ulic Małachowskiego i Kniaziewicza w Słupsku. Modernizacje obu ulic uzyskały wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych 2020 na poziomie 50% wydatków kwalifikowalnych. Zakres planowanych prac na ulicy Małachowskiego przewiduje: – wymianę nawierzchni jezdni wraz z jej podbudową, przebudowanie skrzyżowania z drogami obsługującymi sąsiednie kwartały, powstanie nowej sieci kanalizacji deszczowej.

Od podstaw wybudowane zostaną obustronne chodniki, zniesione zostaną bariery architektoniczne, utrudniające poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
W pasie drogowym naprzemiennie, obustronnie zostaną wydzielone miejsca parkingowe, odtworzone zostaną pasy zieleni oddzielające ciągi piesze od jezdni. Wymienione także zostanie oznakowanie pionowe i poziome.
Wartość podpisanej umowy to 1,299 mln złotych.

Natomiast zakres robót budowlanych na ulicy Kniaziewicza obejmie:
przebudowę na całej długości ulicy (410 mb) konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrów wymaganych dla obciążenia 100kN, istniejące nawierzchnie będą podlegać rozbiórce, a nawierzchnia zostanie dowiązana do istniejącej nawierzchni bitumicznej ul. Gdańskiej i ul. Bohaterów Westerplatte.

Zmodernizowane zostaną dwa przejścia dla pieszych, powstanie też jedno dodatkowe przy przebudowywanych dwóch skrzyżowaniach w pobliżu marketów. Po jednej stronie jezdni utworzone zostaną miejsca postojowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Wartość podpisanej umowy to 1,317 mln złotych.
Zgodnie z umową prace przy przebudowie obu ulic zakończą się w terminie 150 dni od podpisania umowy, tj. do 12 grudnia 2020 roku.

Udostępnij.