O tym jak zmienia się klimat i jakie ma to znaczenia dla Ustki będą debatować mieszkańcy kurortu. Do końca miesiąca trwać będą konsultacje społeczne na temat projektu „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Ustka”.

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Ustka ma na celu wesprzeć miasto w przygotowaniu się na możliwe niekorzystne skutki wywołane przez zmiany klimatu. Według założeń, przedstawionych w niniejszym opracowaniu, sporządzenie programu pozwoli na skoordynowanie lokalnych działań i przedsięwzięć wiążących się ze zminimalizowaniem negatywnych skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających ze zmian klimatu.

W najbliższą środę, 22 lipca 2020r. o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie on-line w tej sprawie.

Spotkanie odbędzie z wykorzystaniem aplikacji Zoom. Osoby, które chcą wziąć aktywny udział prosimy o zgłoszenie na adres e-mail: amisiopecka@um.ustka.pl. W odpowiedzi na Państwa wiadomość, która winna zawierać imię i nazwisko, dzień przed spotkaniem prześlemy linka do aplikacji wraz z instrukcją uczestnictwa.

W czasie trwania konsultacji, czyli do końca lipca będzie możliwość składania uwag – w formie tradycyjnej na adres Urzędu Miasta Ustka ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, lub elektronicznie na adres e-mail: bom1@um.ustka.pl.

Projektu „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Ustka” będzie dostępny do wglądu w ww. terminie na stronie internetowej miasta oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ustka.

Udostępnij.