Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił specjalny telefon, gdzie seniorzy mogą uzyskać niezbędną pomoc czy informacje. Codziennie od 8.00 do 22.00 pracownicy Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej czekają pod numerem telefonu 58 326 87 34.

 Nawet krótki kontakt może pomóc w przełamaniu osamotnienia. Numer jest czynny codzienne od 8.00 do 22.00. Pracownicy ROPS oferują rozmowę, wsparcie, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. Zachęcają seniorów do zgłaszania problemów. Skoordynują pomoc, powiadomią lokalne służby czy organizacje pozarządowe pomagające seniorom. Słowem, zrobią wszystko, aby w tym trudnym czasie seniorzy nie czuli się samotni i zdani tylko na siebie.

 POMORSKI TELEFON DLA SENIORA 58 326 87 34

Udostępnij.