Od 6 kwietnia w związku pracami nad zagospodarowaniem śródmiejskiego odcinka Bulwarów rzeki Słupi oraz przebudową ulicy Szarych Szeregów w Słupsku wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w centrum miasta.

1. Skrzyżowanie ulic Kilińskiego oraz Szarych Szeregów w dniach 7 – 9 kwietnia 2020r. zostanie całkowicie zamknięte dla pojazdów w celu wykonania przyłączy wody i kanalizacji deszczowej.

W związku z koniecznością budowy nowych przyłączy wody oraz kanalizacji deszczowej w dniach 07 – 09 kwietnia br. zamknięte będzie skrzyżowanie ulic Kilińskiego i Szarych Szeregów. Zgodnie z planem zamknięcie potrwa do trzech dni, ale w przypadku szybszego zakończenia prac montażowych i odtworzenia nawierzchni ruch zostanie przywrócony 8 kwietnia br.

2. Ulica Szarych Szeregów od ulicy Kilińskiego do Armii Krajowej zamknięta od dnia 06 kwietnia 2020r.

W celu umożliwienia prowadzenia robót budowlanych związanych z przebudową drogi zamknięty zostanie odcinek ulicy Szarych Szeregów od ulicy Kilińskiego do ulicy Armii Krajowej. W pierwszym etapie prace polegać będą na rozbiórce istniejącej jezdni w celu wykonania nowej instalacji kanalizacji deszczowej oraz wodociągu. Dojazd do przyległych posesji będzie możliwy, choć utrudniony z uwagi na prowadzone prace z okresowym wyłączeniem dojazdu na czas robót ziemnych i montażowych na poszczególnych odcinkach jezdni. Prace rozpoczną się od odcinka przyległego do ul. Kilińskiego i będą sukcesywnie postępować się w kierunku ulicy Armii Krajowej.

 

Pieniądze na rewitalizację pochodzą z programu:  „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Umowa o dofinansowanie nr: RPPM.08.01.02-22-0001/17-00 z dnia 04 grudnia 2017 r.

Udostępnij.