Umorzenie czynszu najmu, dzierżawy gruntu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, to niektóre z pomysłów Prezydentki Słupska na pomoc przedsiębiorcom w czasie epidemii. 

Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydentka Słupska ogłosiła we wtorek, 24 marca plan pomocy dla przedsiębiorców, którzy utracili przychody w związku z epidemią. Pomoc miasta to:

  1. umorzenie czynszu najmu gminnych lokali użytkowych;
  2. umorzenie opłaty za dzierżawę gminnego gruntu;
  3. umorzenie opłaty za zajęcie pasa drogowego;
  4. umorzenie zaległości podatku od nieruchomości;
  5. umorzenie zaległości podatku od środków transportu

za drugą połowę marca 2020

Ponadto plan pomocy przedsiębiorcę zakłada odroczenie terminu zapłaty opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie należnej za rok 2020 dla podmiotów gospodarczych, którzy złożyli stosowny wniosek w tym zakresie do 30 września 2020 r.

Pomoc będzie mogła być realizowana tylko na wniosek przedsiębiorcy. Druk wniosku ma być maksymalnie uproszczony i co ważne – uzasadniony, czyli przedsiębiorca będzie musiał przedstawić sytuację firmy wraz z informacją o zatrudnionych pracownikach.

Wkrótce mają być dostępne wzory wniosków.

Udostępnij.