1 kwietnia decyzją Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ma zostać zlikwidowany Urząd Morski w Słupsku. Dla pracowników, ich rodzin i współpracujących z placówką przedsiębiorców to prawdziwy dramat. Szczególnie teraz podczas pandemii koronawirusa w urzędzie panuje kompletny chaos i wielki niepokój.

Do problemów i obaw jakie mają dzisiaj pracownicy Urzędu Morskiego przed zarażeniem się koronawirusem dochodzi jeszcze nieustabilizowana sytuacja zawodowa, a także niepewny stan organizacji placówki po 1 kwietnia 2020 roku. Z urzędnikami nikt nie rozmawia.

W załącznikach przesyłam Państwu wysłane wczoraj pisma do Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów z prośbą o przynajmniej przesunięcie wejścia w życie tego szkodliwego zarządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na dzień 1 stycznia 2021 roku tak, aby ostateczna decyzja zapadła po ustaniu epidemii koronawirusa. Dodatkowy czas pozwoliłby przedyskutować docelowy model administracji morskiej w Polsce.

Jest to ostatnia szansa na interwencję Prezydenta RP i Premiera w tej sprawie.

https://www.facebook.com/watch/?v=2941173769258781

źródło: Kazimierz Kleina

Udostępnij.