„Kobiety Solidarności” to ogólnopolska akcja., a jej ważny epizod miał miejsce w Słupsku. Odsłonięto mural z wizerunkiem Anny Boguckiej Skowrońskiej.

Anny Boguckiej-Skowrońskiej w Słupsku przedstawiać nie trzeba. To wieloletnia działaczka społeczna, samorządowa. W czasach PRL działała czynnie w demokratycznej opozycji.  Była doradcą struktur miejskich i regionalnych, współpracowała z prasą związkową (biuletynem „Solidarność Słupska”). W stanie wojennym internowana i represjonowana. W latach osiemdziesiątych jako adwokat broniła społecznie w kilkudziesięciu procesach politycznych takich działaczy opozycji jak: Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz, Zbigniew Romaszewski i Bogdan Lis.

W Słupsku prowadziła filię Biskupiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom organizując pomoc dla represjonowanych. Była też współpracowniczką Komitetu Helsińskiego w Polsce.

W wolnej Polsce pełniła mandat senatora I, II i IV kadencji.  Była członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Od 2007 do 2015 r. – Sędzią Trybunału Stanu. W słupskim samorządzie pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Miasta.

Teraz został twarzą muralu, w ogólnopolskiej akcji. – Za życia to trochę dziwne – żartowała jeszcze przed odsłonięciem muralu Anna Bogucka-Skowrońska. – Jednak uważam, że ten mural to  hołd dla wszystkich kobiet. Niestety kobiety nadal muszą walczyć o swoje prawa. Nie jestem feministką, ale identyfikuję się z tą walką.

Udostępnij.