Kolejny rok z rzędu województwo pomorskie jest tym regionem, w którym statystyczny mieszkaniec najczęściej korzysta z kolejowych przewozów pasażerskich. Nasz region jest też jedynym, który może się pochwalić wzrostem wykorzystania kolei w 2018 roku – informuje Pomorski Urząd Marszałkowski.

 Wspomniany „wskaźnik wykorzystania kolei” obliczanego przez Urząd Transportu Kolejowego, to średnia liczba przejazdów, jaką w roku wykonuje mieszkaniec danego województwa. Statystyczny Pomorzanin jechał w ubiegłym roku pociągiem 24,8 razy i jest to najwyższy wskaźnik w kraju. – Te prawie 25 podróży pociągiem w ciągu roku to bardzo wysoki wynik również w skali europejskiej. Pomorzanie podróżują koleją chętniej niż Szwedzi, Francuzi czy Węgrzy, a prawie tak samo często jak Brytyjczycy – podkreśla marszałek Mieczysław Struk. Wszyscy przewoźnicy kolejowi w województwie pomorskim przewieźli 57,58 mln pasażerów.

Samorząd województwa pomorskiego już dawno postawił na kolej. Kolejowe inwestycje prowadzone są dwutorowo. – Kupujemy nowy tabor. To dziewięć komfortowych elektrycznych składów Impuls. Część z nich już od grudnia 2018 r. wozi pasażerów pomiędzy Słupskiem a Elblągiem – dodaje marszałek.

Kolejowa rewolucja na Pomorzu nie miała by szans powodzenia gdyby nie projekt Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. – Okazało się że linia PKM nie tylko spowodowała znaczny wzrost liczby pasażerów, ale stała się generatorem wielkich zmian nie tylko w metropolii trójmiejskiej, ale w całym regionie Kaszub – zaznacza wicemarszałek Ryszard Świlski.

 W wielu pojazdach pojawiły się uchwyty z kodem QR i NFC. To pierwszy z elementów testów wspólnego pomorskiego biletu. Niedługo na przystankach i w pojazdach zamontowane zostaną czytniki do identyfikacji kart. FALA, bo taką nazwę będzie bilet nosić umożliwi przejazd z dowolnego punku na Pomorzu tylko z jednym biletem, a system sam obliczy cenę i wybierze najbardziej korzystne rozwiązanie taryfowe.

 Obszerny tekst o pomorskiej kolei znajduje się pod tym linkiem.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Udostępnij.