Pod koniec czerwca odbył się drugi z trzech cyklów warsztatów fotograficznych w ramach projektu „Światłem pisane”. Na miejsce warsztatów wybrano Żydowski Dom Przedpogrzebowy przy Starym Cmentarzu w Słupsku prowadzony przez Stowarzyszenie Dom na Rozstaju Kultur i Religii.

 

fot. Krzysztof Tomasik

To miejsce zabytkowe, nasycone historią, znaczące dla regionu słupskiego, jednak obecnie niedostępne dla zwiedzających – stąd też trochę zapomniane. W symboliczny sposób warsztaty, które się tam odbyły miały uchronić od zapomnienia. Dlatego też rozpoczęły się od cyklicznego spotkania Historycznych Czwartków, które tym razem odbyło się właśnie w Żydowskim Domu Przedpogrzebowym, a podczas którego dr Kacper Pencarski zastępca dyrektora Instytutu Historii i Politologii Akademii Pedagogicznej w Słupsku opowiadał o tym miejscu i historii Żydów w Słupsku.

fot. Krzysztof Tomasik

Tym razem głównym tematem warsztatów były eksperymenty fotograficzne oparte na szlachetnych technikach fotografii,obecnie bardzo rzadko wykorzystywane o mówi Krzysztof Tomasik, fotograf i koordynator projektu. – Uczestnicy działań mieli okazję poznać i uprawiać tzw. fotografię srebrową, którą wykonuje się bez użycia aparatów. Fotografia srebrowa to taka, w której nośnikiem obrazu są chemiczne materiały światłoczułe (filmy, błony, płyty, klisze, papiery itp.). Oparta jest na światłoczułych halogenkach srebra. Obrazy powstawały za pomocą różnych źródeł światła i rozmaitych przedmiotów.

 Elvira Akzigitova fot. Krzysztof Tomasik

Warsztaty poprowadziła Elvira Akzigitova z Estoni – artystka wizualna posługująca się głównie fotografią analogową. Zajmuje się też elektrofotografią, tzw. fotografią kirlianowską, pozwalającą na rejestrację pól energetycznych przedmiotów, które widoczne w postaci wyładowań świetlnych, odzwierciedlają ulotność i przemijalność natury.

fot. Krzysztof Tomasik

Projekt „Światłem pisane” w ramach których zrealizowano warsztaty odbywa się dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Projekt z założenia odwołuje się do historii fotografii oraz zabytków regionu słupskiego.

Trzeci i ostatni cykl warsztatów projektu odbędzie się na przełomie września i października. Wtedy to pod okiem Vahrama Mkhitaryana znane zabytki staną się nie tylko miejscem działań, ale też narzędziem do wykonania fotografii. Z usteckiej latarni morskiej i słupskiej Baszty Czarownic zostaną wykonane kamery otworkowe. Na jesieni zaplanowana jest także wystawa prac powstałych podczas warsztatów, którymi autorami będą wszyscy uczestnicy.

 

 

Udostępnij.