Przed pomnikiem żołnierza polskiego na placu Zwycięstwa odbyły się słupskie uroczystości związane z zakończeniem II wojny światowej. Był apel poległych, składanie wiązanek kwiatów, przemówienia i występy artystyczne.

Wiktoria Bicimirska

 

Udostępnij.