Z nowo opublikowanej przez CBOS „Oceny działalności instytucji publicznej” wynika, że pozytywnie o Zakładzie wypowiada się blisko połowa Polaków. Najwięcej zadowolonych jest wśród osób w wieku 55+, czyli tych, które mają systematyczny kontakt z ZUS.

Pośród centralnych instytucji publicznych zajmujących się bieżącą obsługą spraw klientów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych cieszy się najwyższą oceną Polaków. Z pozytywną oceną 47 proc. respondentów Zakład pozostawia w tyle zarówno NFZ, jak i Krajową Administrację Skarbową. Opinia Polaków o ZUS jest też lepsza niż ta o Narodowym Banku Polskim czy Najwyższej Izbie Kontroli. Obecna ocena to najlepszy wynik ZUS w historii badań CBOS, czyli od 2009 roku. Dotychczas najwyższą oceną Zakład cieszył się w badaniu z września 2017 r. ale było ona o 2 punkty procentowe niższa.

Grupą, która najlepiej ocenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych są osoby w wieku 55 i więcej lat w czyli w dużej mierze emeryci. Na wysokie oceny u świadczeniobiorców niewątpliwie wpływ ma ich stały kontakt z Zakładem. Na pewno na wzrost ocen Zakładu przełożyła się wprowadzona w Zakładzie usługa doradcy emerytalnego.

Udostępnij.