Budowa klinów w Słupsku staje się faktem. Zarząd Infrastruktury Miejskiej podpisał właśnie umowę na stworzenie zieleńców. W ramach projektów powstaną nowe i zostaną powiększone istniejące już parki.

Projekt „Słupskie kliny zieleni – urządzanie terenów zieleni na obszarze miasta Słupska” obejmie działania prowadzące do stworzenia 4 klinów zieleni ciągnących się od obrzeży miasta do jego centrum. Przedsięwzięcie składa się z ośmiu połączonych ze sobą zadań, a teren objęty inwestycją obejmuje łącznie ok. 15,20 ha w różnych częściach Słupska. Część działań realizowana jest w obszarze rewitalizacji lub na terenach przylegających.

W tym roku w ramach projektu zrealizowane zostaną 4 zadania: Park Zachodni (park linearny) – zagospodarowanie terenu przy ul. Marii Zaborowskiej, Park Wschodni – zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Hubalczyków i Aluchny Emelianow, Powiększenie Parku Kultury, Sportu i Rekreacji o teren przy ul. Nad Śluzami oraz Zagospodarowanie terenu przy ul. Lutosławskiego i Szafranka.

W ubiegłym roku zrealizowano dwie z ośmiu planowanych w ramach projektu inwestycji. Zagospodarowano teren wokół Stawku Łabędziego w Słupsku i przebudowano ciąg spacerowy do ul. Kaszubskiej. Przebudowane zostały ścieżki piesze, pojawiły się nowe nasadzenia roślin. Zagospodarowano przestrzeń rekreacyjną dla dzieci i dorosłych. Wymieniono ławki, śmietniki i oświetlenie. Drugą inwestycją jest utworzenie skweru przy skrzyżowaniu ulic: Krasińskiego, Niedziałkowskiego i Solskiego.

Do realizacji w projekcie „Słupskie kliny zieleni…” pozostało jeszcze zadanie polegające na odtworzeniu zieleni przyulicznej na obszarze Miasta Słupska. Aktualnie trwa procedura przetargowa. Zadaniem objętych będzie kilkanaście ulic w centrum Miasta znajdujących się w obszarze rewitalizacji: Kołłątaja, Mickiewicza, Niedziałkowskiego, Niemcewicza, Reymonta, Solskiego, Wandy, Małachowskiego, Tuwima, Paderewskiego, Moniuszki, Plac Zwycięstwa od strony Deotymy.

Udostępnij.