Uwaga kierowcy. Kolejne zmiany w organizacji ruchu w centrum miasta. W wyniku remontu zmieni się między innymi ulica Krasińskiego.

Rozpoczęły się prace związane z przebudową odcinka ulicy Krasińskiego na wysokości skrzyżowania z ulicami Niedziałkowskiego i Solskiego. W wyniku przebudowy poprawie ulegnie czytelność geometrii jezdni, odcinek chodnika zyska nową nawierzchnię, a także wygospodarowany zostanie niewielki skwer wprowadzający w przestrzeń publiczną zieleń, której w tej części miasta brakuje. W związku z prowadzonymi pracami występować będzie okresowe zawężenie jezdni.

Drogowcy rozpoczęli także prace związane z przebudową ulicy Władysława IV. W pierwszej kolejności prace toczyć się będą na poboczu odcinka pomiędzy ulicami Królowej Jadwigi i Sobieskiego i polegać będą na budowie miejsc postojowych i poszerzeniu istniejącej jezdni. Na tym etapie robót prace będą prowadzone bez zamykania jezdni.

Przebudowa trwać będzie do końca czerwca 2019 roku i obejmować będzie jezdnię, chodniki, parkingi wraz z budową nowego oświetlenia i przebudową odwodnienia ulicy. Droga po przebudowie będzie dwukierunkowa na całej długości.

Udostępnij.