Słupscy historycy urządzili cykl debat dotyczących rocznicznicy odzyskania niepodległości. Najbliższa już dzisiaj.

 

Pierwsza z cyklu debat odbyła się tydzień temu. Gościem specjalnym był proefesor Wojciech Skóra, który mówił o różnych aspektach odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku.

Gościem najbliższego spotkania będzie profesor Piotr Kołakowski, który będzie opowiadał o kształtowaniu się granicy wschodniej odrodzonego państwa.

Następne debaty

22 listopada 2018, godz. 17:00

 

Ks. dr hab. Józef Szymański, Emigracja polska w walce o niepodległość

 

28 listopada 2018, godz. 17:00

 

Dr Marek Bednarz, Ustawa scaleniowa a zagadnienie spójności społecznej w Drugiej Rzeczypospolitej

 

5 grudnia 2018, godz. 17:00

 

Dr Paweł Nieczuja-Ostrowski, Ormianie w polskich dążeniach niepodległościowych

Natomiast w najbliższy piątek w gmachu Akademii Pomorskiej przy ul. Arciszewskiego odbędzie się Jesienna Akademia Historyczna. „Rzeczpospolita Niepodległa – od idei do urzeczywistnienia”. W ramach spotkania odbędzie się szereg wykładów

10:00  oraz 12:30 –  Walka o granice II Rzeczypospolitej 1918-1922. – Prowadzący: Kamil Bierka, sala 53

 

10:00 oraz 12:30 – „Ambasador Niepodległości” – Prowadzący: Studenckie Koło Politologiczne przy Akademii Pomorskiej w Słupsku, Sala 55

 

10:00 – Polski wysiłek zbrojny w latach I wojny światowej – atutem w walce o Niepodległość, Prowadzący: dr Tomasz Katafiasz (PTH Słupsk), Sala 36

 

11:00 – 11:30 –  Quiz Historyczny „Pod biało-czerwonym sztandarem” z nagrodami dla uczniów szkół średnich, Sala 53

 

11:00 – Dzieci na froncie wrogiej propagandy podczas I wojny światowej. – Prowadzący: dr Wojciech Bejda, Sala 55

 

11:00 – Motoryzacja polska u progu niepodległości i w dwudziestoleciu międzywojennym. – Prowadzący: Tomasz Częścik, Sala 36

 

12:00 – Wyniki Quizu Historycznego „Pod biało-czerwonym sztandarem”, Hol Wydziału Filologiczno-Historycznego.

Udostępnij.