O trudnych stosunkach Polsko-Ukraińskich mówił w Redzikowie profesor Roman Drozd. Były rektor Akademii Pomorskiej poruszał tematy związane z II wojną światową oraz niemal współczesne.

Wykład odbył się w redzikowskim Lądowisku Kultury z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego.

Profesor Roman Drozd w latach 2008-2016 rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku. W kręgu zainteresowań badawczych znajdują się kwestie związane z relacjami polsko-ukraińskimi w XX i XXI wieku, polityką władz polskich wobec ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce, położeniem ludności ukraińskiej w Polsce oraz dziejami Kościoła greckokatolickiego po 1944 r.

W 1994 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w specjalności historia na Uniwersytecie Szczecińskim;

W 2002 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w specjalności: historia, historia najnowsza na Uniwersytecie Szczecińskim;

W 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Udostępnij.