Każda firma planująca realizację nowego projektu inwestycyjnego lub reinwestycję, wpisująca się w kryteria opisane w nowym Rozporządzeniu w sprawie pomocy publicznej, może ubiegać się o uzyskanie decyzji o wsparciu. Na jej podstawie przedsiębiorca będzie mógł korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym.

Polska Strefa Inwestycji – spotkanie biznesowe odbędzie się w dniu 16 października 2018 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym

Założenia i warunki programu Polska Strefa Inwestycji:

  • Ulgi w podatku dochodowym na podstawie decyzji o wsparciu dla inwestycji przemysłowych i z sektora nowoczesnych usług dla biznesu;

  • Zachęty podatkowe dostępne dla firm na terenie 16 powiatów środkowego Pomorza (tereny publiczne i prywatne);

  • Decyzje o wsparciu wydawane na czas od 10 do 15 lat w zależności od lokalizacji inwestycji;

  • Kryteria ilościowe: koszty inwestycji (wydatki inwestycyjne lub dwuletnie koszty pracy);

  • Kryteria jakościowe: przedsięwzięcia mające wpływ na zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny;

  • Warunki uzyskania zwolnienia w podatku dochodowym uzależnione od stopy bezrobocia w danym powiecie;

  • Wskaźniki inwestycyjne dopasowane do możliwości firm (uwzględniają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa);

  • Premiowanie inwestycji w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz pozostałych sąsiednich gmin, w których występuje wysokie bezrobocie: Białogard, Bytów, Słupsk, Szczecinek, Świdwin, Wałcz i Złotów;

  • Premiowanie przedsięwzięć mających wpływ na konkurencyjność oraz innowacyjność regionalnych gospodarek.

Poznaj nowy instrument wsparcia

W związku z powyższymi zmianami, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku zaprasza na spotkanie w dniu 16 października 2018r. do Słupskiego Inkubatora Technologicznego, którego tematem przewodnim będzie nowy instrument wsparcia inwestycji wspomniany wcześniej. W szczególności spotkanie jest adresowane do  przedsiębiorców planujących budowę nowego zakładu przemysłowego lub realizację inwestycji w sektorze nowoczesnych usług. Podczas spotkania będzie możliwość dowiedzieć się w jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w postaci zwolnienia od podatku dochodowego. Na spotkaniu zostaną przedstawione także inne dostępne narzędzia dla rozwoju przedsiębiorców i samorządów.

Podczas spotkania uczestnicy będą mogli na stoiskach informacyjnych spotkać i porozmawiać z ekspertami z różnych instytucji otoczenia biznesu i spółek Samorządu Województwa Pomorskiego. Termin: 16 października 2018r., godz. 9:45 – 13:30

 Miejsce: Słupski Inkubator Technologiczny, ul. Portowa 13B, Słupsk, sala konferencyjna Ip.

Rejestracja: Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Konieczne elektroniczne potwierdzenie udziału do dnia 12.10.2018r. na adres promocja@parr.slupsk.pl

Program wydarzenia dostępny tu: https://sse.slupsk.pl/images/kombo/Aktualnosci/2018/Deloitte%20szkolenia/2018.10.16_Zaproszenie_Slupsk.pdf

Kontakt do organizatora: Zespół ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestorów tel. 59 840 11 73, e-mail: promocja@parr.slupsk.pl

Udostępnij.