Samorząd Województwa Pomorskiego inwestuje w Odnawialne Źródła Energii. W konkursie na dotacje unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 władze regionu przeznaczyły na ten cel prawie 130 mln zł. 

W najbliższy czwartek 20 września, w Słupskim Inkubatorze Technologicznym w Słupsku, o godzinie 14.00, odbędzie się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektów. Umowę na dotacje podpisze Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Wydarzenie odbędzie w sali nr 2 na I piętrze.

Zapotrzebowanie rynku na tego typu dotacje w województwie pomorskim było i jest nadal ogromne. Wszystkich zaskoczyła ilość złożonych wniosków. Było ich aż 262, a wartość planowanych inwestycji przekroczyła łącznie 670 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wniosła 453 mln zł –  co prawie trzykrotnie przekroczyło budżet konkursu. Spośród złożonych 262 projektów tylko 24 otrzymały dofinansowanie. Oznacza to jednak bardzo wysoki poziom oraz efektywność wybranych inwestycji – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Celem projektów jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych  w województwie pomorskim.

Przedmiotem projektu w powiecie słupskim, którego liderem jest gmina Dębnica Kaszubska, jest montaż 223 instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych oraz montaż pomp ciepła. Inwestycja realizowana będzie na terenie powiatu słupskiego, w gminach: Dębnica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Potęgowo i Ustka, łącznie w 54 miejscowościach. Projekt realizowany będzie  w partnerstwie 5 gmin i stowarzyszenia mieszkańców.

Udostępnij.