1 września wchodzą w życie przepisy podwyższające rentę socjalną. Będą one obwiązywały z mocą wsteczną od 1 czerwca br. Dzięki nim renta ta wzrośnie z 865,03 zł brutto (745,18 zł netto) do 1029,80 zł brutto (878,12 zł netto).

Znowelizowana ustawa obowiązywać będzie z mocą od 1 czerwca to renta socjalna w podwyższonej wysokości będzie wypłacana od 1 września z trzymiesięcznym wyrównaniem.  Całość procedury związanej z podwyżką renty socjalnej przebiegać będzie z urzędu. Nie trzeba składać w tym celu żadnego wniosku. Słupski ZUS wypłaca co miesiąc około 4 tysięcy świadczeń w postaci renty socjalnej.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, która jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Naruszenie to musi powstać przed ukończeniem przez nią 18. roku życia lub w trakcie nauki – przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich. Często są to więc osoby, które nigdy nie osiągną samodzielności, a w wieku dorosłym zamieszkują z rodzicami lub przebywają w  domach pomocy społecznej. 

 

 

Udostępnij.