50 seniorów z gminy Kępice weźmie udział w programie “Srebrna Sieć”. Zakończyła się rekrutacja seniorów oraz opiekunów do projektu

Podczas rekrutacji pod uwagę była brana liczba punktów, którą kandydaci otrzymywali, spełniając różne kryteria uczestnictwa. Trwa nadal rekrutacja do Wolontariatu Senioralnego, w ramach którego prowadzona będzie nieodpłatna pomoc seniorom. – mówi Tomasz Zagrajek, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach

W ramach projektu „Srebrna Sieć” powstał także Punkt Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego. Jeśli chcesz pomagać, bądź już pomagasz najbardziej potrzebującym, chcesz reagować czynnie na potrzeby środowiska lokalnego oraz wspomagać inicjatywy społeczne, kulturalne i sportowe, przyczyniające się do poprawy warunków życia członków własnej społeczności wstąp w szeregi Wolontariatu Senioralnego.

W ramach wolontariatu odbywać się będą regularne spotkania i warsztaty kompetencyjne. Dodatkowo każdy z wolontariuszy zostanie objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zakres czynności i działań ustalany jest przez wolontariusza, który czas pracy ustali według własnych potrzeb i możliwości.

Informacje udzielane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępicach w pokoju nr 2 w poniedziałki od 8:00 do 16:00 oraz wtorki-piątki od 7:00 do 15:00 lub pod nr. tel. 59 857 63 59.

Źródło www.kępice.pl

Udostępnij.