Na szkolnym boisku powstało miasteczko rowerowe. Na nim będą szkolić się w zasadach bezpiecznego poruszania się młodzi mieszkańcy gminy.

 

W pierwszych dniach sierpnia br. zakończył się III etap prac mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Wymalowane zostało miasteczko rowerowe oraz zainstalowano gry terenowe: Kompas C, Chińczyk Ludo oraz Klasy Rakieta i Planety. Sfinalizowanie prac stało się możliwe dzięki funduszom pozabudżetowym pozyskanym przy wsparciu władz Gminy Kobylnica wspólnie przez Dyrektora Szkoły, nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

Do szkoły dotarły także właśnie nowe figury szachowe zakupione ze środków Nadleśnictwa Leśny Dwór oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Gminy Kobylnica. Całkowity koszt zakupów i prac wykonanych w III etapie to ponad 17 tys. złotych.

Pierwszym etapem prac było w sierpniu 2017 r. uzupełnienie ubytków w asfalcie i poszerzenie chodników oraz zamontowanie przez Centrum Usług Wspólnych szlabanów i ograniczenie ruchu samochodowego na szkolnych placach do niezbędnego minimum.

Drugi etap prac to oddanie przez władze gminne do użytku nowego boiska wielofunkcyjnego. Otwarciu boiska w maju 2018 r. towarzyszyła inauguracja wymalowanego przez nauczycieli pola szachowego oraz montaż pierwszych trzech gier terenowych: Klasy, Naśladuj mnie i Twister.

Nauka zasad ruchu drogowego na lekcjach techniki oraz bezpiecznej jazdy na rowerze na lekcjach wychowania fizycznego będą teraz znacznie łatwiejsze i na pewno atrakcyjniejsze. Gry terenowe powinny zachęcać uczniów do spędzania przerw na świeżym powietrzu i odciągać ich od smartfonowych ekraników, a także ułatwią nauczycielom prowadzenie lekcji przyrody i geografii oraz zajęć ruchowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej – mówi Jan Wild, dyrektor SP w Kobylnicy.

Źródło SP w Kobylnicy.

Udostępnij.