Ustka dostała dofinansowanie na drugą edycję projektu „Postaw na pracę” – czyli na działalność Centrum Integracji Społecznej w Ustce. Nowy projekt „Postaw na pracę II” realizowany będzie do końca 2020.

Ramach projektu objętych wsparciem będzie 36 osób. Będą one zaangażowane w reintegrację zawodową w trzech już istniejących warsztatach: opiekuńczym, remontowo-budowlanym i porządkowym oraz utrzymania terenów zielonych. Uruchomiony też będzie nowy warsztat – warsztat prac twórczych. W ramach reintegracji społecznej zapewnione będzie wsparcie według potrzeb uczestników – psychologiczne, prawne, itd.

Centrum Integracji Społecznej w Ustce realizuje reintegrację społeczno-zawodową od 1 czerwca 2016r. Zostało powołane uchwałą Rady Miasta z dnia 25 lutego 2016r., jest jednostką organizacyjną Miasta Ustka – samorządowym zakładem budżetowym.

Przez dwa lata działalności z organizowanych w CIS zajęć reintegracyjnych skorzystały 73 osoby. Ponad dwadzieścia z nich podjęło już zatrudnienie, kolejne trzy rozpoczną pracę w Spółdzielni Socjalnej Drabina. CIS prowadzi także Ustecki Generator Przedsiębiorczości, organizując w ramach tego zadania Śniadania Biznesowe dla naszych przedsiębiorców. Swą podstawową działalność kierownictwo jednostki wspiera wieloma dodatkowymi projektami tj. „Dług to nie wróg” dla uczestników z zadłużeniem alimentacyjnym czy „Bee Free” dla osób uzależnionych.

Od lipca CIS jest realizatorem projektu Usteckie Centrum Usług Społecznych. W jego ramach planuje prowadzić działania wśród dzieci poprzez podwórkowych pedagogów oraz utworzyć mieszkanie wspomagane (chronione), w którym zamieszkają cztery osoby z niepełnosprawnościami. Więcej informacji o projekcie CUS wkrótce.

Udostępnij.