Oddział ZUS w Słupsku wypłaca na swoim terenie 6 świadczeń dla  stulatków. Wszystkie beneficjentki to kobiety. Aby otrzymać takie świadczenie wystarczy ukończyć 100 lat. Przysługuje ono niezależnie od emerytury czy też innych dodatków.

 

Wysokość tego wyjątkowego, dodatkowego świadczenia jest różna. Od marca tego roku wynosi 3731,13 zł brutto. Rok temu było to 3536,87 zł, dwa lata temu natomiast  3408,62 zł. Wszystko zależy od kwoty bazowej, która obowiązywała w dniu setnych urodzin. Stanowi ona 100% przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Jest ona ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku.

 

– Świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu stulatkom, którzy pobierają rentę bądź emeryturę. Świadczenie takie mogą otrzymać  także ci, którzy nie przepracowali w swoim życiu ani jednego dnia i dlatego nie pobierają ani emerytury, ani renty. To szczególnie ważne dla kobiet, które niekiedy przez całe życie zajmowały się domem i dziećmi.  W takim przypadku niezbędne jest jednak złożenie wniosku, do którego trzeba dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia. W imieniu uprawnionego 100-latka może to zrobić także członek rodziny – mówi Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego

 

Sposób wyliczania świadczenia w ZUS i KRUS  jest taki sam. Tą samą kwotą posługują się również organy emerytalne MSW i MON.

 

W skali kraju, z roku na rok przybywa stulatków, którym ZUS takie dodatki wypłaca. W 2007 roku świadczenie honorowe otrzymało 1,4 tys. osób, rok później 1,5 tys. a w 2016 r. aż 2,3 tys. Prognozowana liczba świadczeń wypacanych stulatkom w najbliższych latach wykazuje tendencje wzrostową, i tak w 2020 r. będzie ich  2,2 tys. , a w 2035 już blisko 10 tys.

 

zródło ZUS

Udostępnij.